ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ εκπαίδευσης διάσωσης Α’ Βοήθειες στην εργασία – επείγοντα περιστατικά

Η επιχείρηση Electrical Application Services – AGELOS GOUSIAS
έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, όπως απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τον χώρο εργασίας (K.Δ .Π.198 / 2009). το μάθημα διεξήχθη σύμφωνα με τις οδηγίες της βιομηχανίας πρώτων βοηθειών της Μεγάλης Βρετανίας

Αριθμός πιστοποίησης No : S17401