ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣH εταιρία Electrical Application services – Γκούσιας Άγγελος έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία : HIGH ACCESS – TRAINING COURSES FOR WORK AT HEIGHT
Μαθήματα κατάρτισης για εργασίες σε ύψος.
Οι εργασίες σε ύψος με τη χρήση συστημάτων περιορισμού της κίνησης , συσκευών ανακοπής πτώσης και σταθεροποιήσης στην θέση εργασίας , είναι δραστηριότητες κατά τις οποίες η εταιρία μας ασκεί όλη τη διάρκεια του χρόνου.Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει παρακολουθήσει η εταιρία μας είναι εγκεκριμένο από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) και είναι σύμφωνο με το Βρετανικό σύστημα πιστοποίησης BS 8454:2006 “Code of practice for the delivery of training and educatin for work at height and resue”
Η δουλειά μου είναι το πάθος μου αλλά η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι το μότο μας και είναι αυτό πού μας έχει ξεχωρίσει στο χώρο.