Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΥ (ΡΕΛΕ) ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ELECTRICAL APPLICATION SERVICES – ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Ε.Η.Ε.

Το ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟ ή (ρελέ) διαρροής για πολλούς πολίτες είναι το μέσο προστασίας του σώματος μας αλλά και της κατοικίας μας από τη περίπτωση διαρροής από το ρεύμα. Συνδέεται μόνο από εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού μας και ελέγχει μόνιμα τη διαφορά δυναμικού μεταξύ της φάσης και του ουδετέρου ή μεταξύ της φάσης και της γείωσης. Εφόσον κάποια ηλεκτρική συσκευή αποκτήσει διαρροή μεγαλύτερη από 30mA (αμελλητέα ένταση για το ανθρώπινο σώμα) το ρελέ διαφυγής πέφτει αυτόματα.

Για να επανέρθει το ρελέ διαρροής, θα πρέπει χειροκίνητα να το ανεβάσετε μέσα από το πίνακα του σπιτιού σας. Εφόσον παρατηρήσετε να πέφτει το ρελέ αρκετά συχνά σημαίνει ότι έχετε κάποια διαρροή στο σπίτι και θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον ηλεκτρολόγο σας, για να το ελέγξει.

Το ρελέ διαφυγής έχει πάνω του και ένα κουμπί δοκιμών (Test button) που μπορείτε να ελέγξετε μόνοι σας, τη καλή του λειτουργία και την ύπαρξη γείωσης στο σπίτι.

Είναι νομοθετημένα υποχρεωτικό: Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ Α΄50/12081/642/2006  (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης, η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων διαφορικών διατάξεων είναι υποχρεωτική ως πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Επομένως σε νέες εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένο, σε παλαιότερες θα πρέπει να προστεθεί αν δεν υπάρχει. Επίσης με βάση την Απόφαση αυτή απαγορεύεται η παράκαμψη του ρελέ διαρροής. Όπου ακόμα υπάρχει διακόπτης παράκαμψης θα πρέπει να αφαιρεθεί από αδειούχο ηλεκτρολόγο το ταχύτερο. 

Πως λειτουργεί: 

Ελέγχει διαρκώς το ρεύμα που έρχεται από την ΔΕΗ και το οποίο κυκλοφορεί στη φάση ή στις φάσεις και στον ουδέτερο στα οποία έχει συνδεθεί. Μόλις διαπιστώσει ότι ηλεκτρικό ρεύμα διαφεύγει – διαρρέει προς την γη διακόπτει αυτόματα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποια ηλεκτρική συσκευή για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό σίδερο που τροφοδοτείται από μια πρίζα που ελέγχεται από το ρελέ διαρροής αποκτήσει διαρροή μεγαλύτερη από 30mA ( ένταση όχι επικίνδυνη για το ανθρώπινο σώμα).