ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

text-sm29/04/2015

Παραβρέθηκα με την παρουσία μου την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, στην έκτακτη συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων, καθώς και στην έκτακτη γενική συνέλευση της Αστικής του εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του που διήρκυσαν σχεδόν 6 ώρες, υπήρξε εκτενής ενημέρωση από τη διοίκηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αναπτύχτηκε ευρύς κι επικοδομιτικός διάλογος μεταξύ των παρόντων μελών και ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του Συνδέσμου και Αστικής.

 

 

photos