ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΓια να προκληθεί μια πυρκαγιά απαιτείται να υπάρχουν στον ίδιο χώρο τρεις παράγοντες. Καύσιμη ύλη (ξύλο, βενζίνη, γκάζι) Οξυγόνο Σπινθήρας – φλόγα ή θερμότητα. Η πυρκαγιά θα σβήσει αν αφαιρέσουμε έναν από τους τρεις παράγοντες. Πρώτες ενέργειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ειδοποιούμε την πυροσβεστική. Κλείνουμε πόρτες και Read more about ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ[…]