ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

30/06/2015

2Παρακολούθησα με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτησης 40 ωρών, με τίτλο “Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας” στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης, στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

news4