26/04/2015

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σαν υπεύθυνος επαγγελματίας θεωρώ χρέος μου να σας ενημερώσω για την αναγκαιότητα και τα οφέλη του τακτικού και αποδοτικού επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

Ελέγχουμε και νέες και παλαιές κτηριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα (ΚΕΗΕ) Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384.

Ελέγχουμε με πιστοποιημένα μηχανήματα την εγκατάσταση σας και σας αποτυπώνουμε τυχών σφάλματα που θα προκύψουν προς επισκευή και αντικατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των επισκευών εάν προκύψουν, παρέχουμε την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών.

checks

checks_2