26/04/2015

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και επίβλεψη σε εκθεσιακά κέντρα, παρέχοντας την κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των εκθεσιακών περιπτέρων. Δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις στο φωτισμό.

exhibitions