ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία ELECTRICAL APPLICATION SERVICES – AGELOS GOUSIAS ξεκίνησε μία καμπάνια για την προστασία και ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Η άγνοια σκοτώνει Οι περισσότεροι πρέπει να υποψιάζονται και να ενημερώνονται για τους σοβαρούς κινδύνους που ελλοχεύουν για την ασφάλεια των ιδίων και της οικογένειας τους , χώροι οι οποίοι δεν ελέγχονται  τακτικά από Αδειούχους Επαγγελματίες[…]